Cynulliad Trosglwyddydd Nwy

Modiwl Trosglwyddydd Gollyngiad Nwy Hylosg Gwenwynig Fflamadwy a Chyflenwr Proffesiynol Tai

 

ProffesiynolAtegolionCyflenwr oTrosglwyddiad Nwyr,

Synhwyrydd Gollyngiadau Nwy aSynhwyrydd Ffrwydrad Nwy

 

Mae Trosglwyddyddion Nwy yn cynnwys Amgaead, Synhwyrydd, ac Electroneg sy'n Trosi Signal o a

Synhwyrydd Nwyi mewn i Signal Allbwn Analog, I Wneud Synhwyrydd Synhwyrydd Gollyngiadau Nwy, Atal

Damweiniau, HENGKO fel hidlydd metel mandyllog proffesiynol a gwneuthurwr rhannau, rydym yn cyflenwi

ategolion amrywiaeth ar gyfer y trosglwyddydd nwy, tai dur gwrthstaen dylunio arbennig gyda hidlydd nwy,

dau ben, tri phenchwiliwr synhwyrydd nwy ar gyfer y synhwyrydd gollwng nwy a'r synhwyrydd ffrwydrad nwy.

 

pen synhwyrydd synhwyrydd dylunio arbennig arfer a disg hidlo nwy

 

Cydrannau Synhwyrydd Gollyngiadau Nwy fel y Canlyn;

1 .316L、316 dur gwrthstaen dylunio arbennig tai synhwyrydd,

arfer unrhyw faint.diamedr, dau ben, tri phen, pedwar pen

2 .Maint mandwll personol ar gyfer y hidlydd nwy, i synhwyrydd nwy gwahanol a hefyd gall amddiffyn y synhwyrydd

3.Stiliwr synhwyrydd nwy metel maint bach ar gyfer y synhwyrydd nwy cludadwy

 

gallwn wneud 100% yr un peth â'ch cartref synhwyrydd nwy gwreiddiol,

Croeso i anfon eich lluniau neu samplau ar gyfer prosesu addasu.

 

Felly Pa Fath o Gydrannau Synhwyrydd Nwy Ydych chi'n Edrych Amdano?

Mae croeso i chi gysylltu â ni i helpu i gael yr ateb gorau ar gyfer eich dyfais canfod nwy.

 

cysylltwch â ni icone hengko

 

 

 

 

Hyd yn hyn, mwy o dechnoleg electrocemegol ar gyfer canfod nifer fawr o nwyon.

Er mwyn diwallu anghenion rhai diwydiannau a chymwysiadau, rydym yn datblygu sawl math o

ategolion megis stilwyr synhwyrydd, tai synhwyrydd a hidlydd nwy gyda gwahanol

meintiau mandwll, a hynnyOs oes gennych chi erioed gwestiynau ynghylch a all ein cynnyrch

cwrdd â'ch anghenion penodol,

 

peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.Cofiwch, rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd.

 

cysylltwch â ni icone hengko

 

 

 

 

Sut Addasu Synhwyrydd Nwy Cynulliad Trosglwyddydd Nwy

 

Pan fydd gennych raiGofynion Arbennigam synhwyrydd nwy ar gyfer prosiectau ac ni all ddod o hyd i'r un peth neu

ategolion ar gyfer y synhwyrydd gollyngiadau nwy neu gynhyrchion tai, Mae croeso i chi gysylltu â HENGKO i rannu'ch

manylion manyleb ar gyfer y synhwyrydd nwy, Felly gallwn wneud ein gorau i ddod o hyd i'r ateb gwell ar gyfer eich prosiect a

dyma'r broses oOEMTai Synhwyrydd Nwyneu Probe a hefyd yDisg Hidlydd Nwy 

Os gwelwch yn dda Gwiriwch ef aCotact nisiarad mwy o fanylion.

 

1 .Ymgynghori a Chyswllt HENGKO

2 .Cyd-ddatblygiad

3.Gwneud Contract

4.Dylunio a Datblygu

5.Cymeradwyaeth Cwsmer

6.Gwneuthuriad / Cynhyrchu Màs

7.Cydosod systemau

8.Profi a Graddnodi

9.Llongau a Gosod

 

OEM-Nwy-synhwyrydd-accessoreis-Proses-Siart

 

 

FAQ am Trosglwyddydd Nwy

 

1. Beth yw Trosglwyddydd Nwy?

Mae trosglwyddyddion nwy yn cynnwysamgaead, synhwyrydd, ac electroneg sy'n trosi signal o synhwyrydd nwy yn

signal allbwn analog.Mae allbynnau trydanol ar gyfer trosglwyddyddion nwy yn cynnwys cerrynt analog, foltedd ac amledd.

 

 

2. Sut Mae Synhwyrydd Nwy yn Gweithio?

Mae synwyryddion nwy electrocemegol yn gweithio trwycaniatáu i nwyon dryledu trwy nwyhidlydd metel mandyllogi electrod
 
 
lle mae naill ai'n cael ei ocsidio'n gemegol neu ei leihau.Mae faint o gerrynt a gynhyrchir yn cael ei bennu gan faint
 
o'r nwy yn cael ei ocsidio yn yr electrod, gan nodi crynodiad y nwy.yna bydd yn cael ei ddangos ar yr arddangosfa, a
 
os yw'r nwy drosodd, bydd y larwm yn cael ei ysgogi i seinio.
 
 

3. A oes Dyfais sy'n Canfod Nwy?

Oes, yn sicr Tan nawr, mae mwy a mwy o opsiynau fforddiadwy ar gyfer cadarnhau a oes unrhyw ollyngiadau yn bresennol yn eich
cartref neu ofod swyddfa.Mae'r ddyfais yn cynnwys tip synhwyrydd ar gyfer canfod nwy naturiol, methan, propan, gasoline,
a nwyon fflamadwy eraill;yn awr, y goreu amwyaf fforddiadwy yw'r synhwyrydd nwy llaw.
 
 

4. Beth yw Galw Synhwyrydd Nwy?

Synhwyrydd nwy (a elwir hefyd ynsynhwyrydd nwy) yn fath o ddyfeisiau electronig sy'n canfod ac yn adnabod yno
 
a yw rhai nwyon arbennig yn gollwng neu'n ormodedd o nwy penodol.
 
Fe'u defnyddir yn gyffredin i ganfod nwyon gwenwynig neu ffrwydrol a mesur crynodiad nwy.
 
 

5. Pa nwyon y gellir eu canfod gan drosglwyddydd nwy?

Gall llawer o wahanol fathau o drosglwyddyddion nwy ganfod gwahanol nwyon.Mae rhai nwyon cyffredin y gellir eu canfod yn cynnwys carbon deuocsid, carbon monocsid, ocsigen, a nwyon gwenwynig amrywiol.

 

6. Ar gyfer beth mae cydosodiadau trosglwyddydd nwy yn cael eu defnyddio?

Defnyddir cydosodiadau trosglwyddydd nwy mewn amrywiol gymwysiadau lle mae'n bwysig monitro crynodiad nwyon yn yr awyr.Mae'n cynnwys prosesau diwydiannol, monitro amgylcheddol, a chymwysiadau diogelwch.

 

7. Pa mor gywir yw trosglwyddyddion nwy?

Mae cywirdeb trosglwyddydd nwy yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys sensitifrwydd y synhwyrydd nwy, ansawdd y trosglwyddydd, a sefydlogrwydd y system.Yn gyffredinol, mae trosglwyddyddion nwy modern yn gywir iawn a gallant fesur crynodiadau nwy yn gywir.

 

8. Sut mae graddnodi trosglwyddydd nwy?

Mae graddnodi trosglwyddydd nwy fel arfer yn golygu addasu allbwn trydanol y trosglwyddydd i gyd-fynd â chrynodiad gwirioneddol y nwy targed sy'n cael ei fesur.Gellir ei wneud gan ddefnyddio sampl nwy wedi'i galibro neu drwy gymharu allbwn y trosglwyddydd â mesuriad cyfeirio.

 

9. Sut mae gosod cynulliad trosglwyddydd nwy?

Mae gosod cydosodiad trosglwyddydd nwy fel arfer yn cynnwys:

  • Gosod y trosglwyddydd a'r synhwyrydd nwy yn y lleoliad dymunol.
  • Cysylltu'r trosglwyddydd â ffynhonnell pŵer a rheolydd neu system fonitro.
  • Ffurfweddu'r trosglwyddydd yn ôl y cais penodol.

 

10. Sut mae cynnal cynulliad trosglwyddydd nwy?

Mae cynnal cynulliad trosglwyddydd nwy yn cynnwys gwiriadau cyfnodol a chynnal a chadw i sicrhau bod y system yn gweithredu'n gywir ac yn gywir.Gall gynnwys glanhau'r synhwyrydd nwy, ailosod rhannau sydd wedi treulio neu sydd wedi'u difrodi, a graddnodi'r system.

 

11. Pa mor hir mae trosglwyddyddion nwy yn para?

Mae oes trosglwyddydd nwy yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys y math o nwy sy'n cael ei fesur, yr amgylchedd gweithredu, ac ansawdd y trosglwyddydd.Yn gyffredinol, gall trosglwyddyddion nwy bara am flynyddoedd lawer gyda chynnal a chadw priodol.

 

12. A ellir defnyddio trosglwyddyddion nwy mewn amgylcheddau peryglus?

Mae rhai trosglwyddyddion nwy wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn amgylcheddau peryglus ac wedi'u hardystio i'w defnyddio yn yr ardaloedd hyn.Mae dewis trosglwyddydd nwy sy'n addas ar gyfer y cais penodol a'r amgylchedd gweithredu yn bwysig.

 

13. A yw trosglwyddyddion nwy yn ddrud?

Gall cost trosglwyddydd nwy amrywio'n fawr yn dibynnu ar y math o nwy sy'n cael ei fesur, sensitifrwydd a chywirdeb y trosglwyddydd, a ffactorau eraill.Yn gyffredinol, gall trosglwyddyddion nwy amrywio mewn pris o ychydig gannoedd o ddoleri i filoedd o ddoleri.

 
 
 

Felly mae gennych gwestiwn am yr ategolion synhwyrydd nwy o hyd?

Mae croeso i chi anfon e-bost atka@hengko.comyn uniongyrchol.

Byddwn yn anfon yn ôl gyda chyngor a datrysiad mewn 24-awr.

 
 
 

Anfonwch eich neges atom:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom